Hamnkällarens Galleri & Vandrarhem - vandrarhem i norrköping tel: 46(0)11 36 44 99
 
 
 
 
Om Hamnkällaren och den 
kringliggande miljön
 
Hamnkällarens Galleri och Vandrarhem
hammnkällaren har en vacker utsikt ut över
Motala Ström, hamnen och rådhuset.
 
Huset slutbesiktades 1923. Arkitekt för (Nunan 19) var
Werner Northun och byggherre var AB Norrköpings
Förenade Bryggerier.
 
Fastigheten är idag K-märkt och har bland annat inrymt bostäder
och ölstugan Hamnkällaren.
 
Huset har två till tre våningar, källare och delvis inredd vindsvåning. Fasaderna består av rött tegel och balkongfronterna är av smidesjärn.
 

Hamnbron
År 1899 tillsatte Norrköpings stadsfullmäktige en hamnkommitté med uppdrag att utreda huruvida en ny bro över strömmen skulle behövas eller inte. Stadens utveckling vid denna tidpunkt väckte frågan om att modernisera hamnen och ersätta roddaren som vid denna tidpunkt rodde över människor med båt för 2 öre styck. Efter några år in på 1900-talet presenterades den första utredningen men det var först 1912 som ett beslut antogs om att starta själva brobygget. Ett flertal förslag till utformning och placering diskuterades och till slut beslutade stadsfullmäktige att bron skulle vara en klaffbro med direkt läge nedanför Strömsholmen (tidigare kallad Bykholmen).  Klaffbron medgav även att den inre delen av hamnen kunde nyttjas för trafik med både passagerar- och godsfartyg.

Som konstruktör av bron valdes arkitekten Carl Landström, en man som tidigare haft arkitektfirma tillsammans med den som skulle komma att ge bron en konstnärlig utsmyckning. Arkitekten Werner Northun fick uppdraget att ge bron en konstnärlig utsmyckning. Brons manövertorn kläddes med granit liksom också de kandelabrarna av järnsmide som fanns placerade längs brons långsidor. Kandelabrarna ritades i en wieninspirerad jugendstil, en stil som ett flertal andra arkitekter också använde vid denna tidpunkt. År 1915 invigdes bron med pompa och stått. Sista broöppningen var den 19 juni 1957 och 13 år senare revs bron på grund av att en breddning var nödvändig. Bron var ytterst påkostad och vacker och den gav också ett lugnt och pampigt intryck. Den alltmer växande trafiken över bron gjorde att bron blev smal och trång och dessutom var behovet stort att bygga om bron för att lägga spår för godståg. Bron breddades 1970 och fick då en mer modern arkitektur. Kandelabrarna tillvaratogs däremot och står numera placerade vid Rådhusets fasad mot Tyska torget.